Startlista NAVÅSTERRÄNGEN 5

Startnummer Deltagare Plats
Jim Aho
Johanna Magnusson
Jonas Paulsén
Sofia Swedblom