Bieg WOŚP Luxembourg 2021

Bieg WOŚP Luxembourg 2021

Start time
1-31 January 2021
Type of race
Running
Location
Virtual - Participate anywhere
Distance
6 km
Participants in race
64
Organizer
GramyRazem

Useful links

Race description

ENG version below the Polish text

Kochani!
Już po raz drugi zapraszamy do wspólnego „rockandrollowego” biegania w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Tym razem biegamy wirtualnie: solo, w domowych parach, z dziećmi, z rodzicami, z psem i kotem. Szybko i wolno. Każdy w swoim tempie. Osobno, ale tak naprawdę razem w wielkiej orkiestrowej rodzinie!

CZAS: w wybranym przez Ciebie terminie pomiędzy 1 stycznia a 31 stycznia 2021. Bieg trzeba ukończyć do godz. 18.00 w dniu Finału! Wtedy ogłosimy zwycięzców!

MIEJSCE: tam gdzie jest Twoja ulubiona trasa od winnic Moseli, poprzez szosowe trasy miasta Luksemburg i niezapomniane traile wszystkich gmin Wielkiego Księstwa;

TRASA: minimum 6 kilometrów, bo tyle będzie się liczyło do nagrody dla najszybszych biegaczy;

ORGANIZACJA: każdy uczestnik musi zarejestrować się w aplikacji RaceONE i wybrać z menu „BIEG WOŚP LUKSEMBURG 2021”.

OPŁATA: 20 EUR; kwota w całości przekazana zostanie na WOŚP

NAGRODY: każdy uczestnik otrzyma mailem honorowy dyplom uczestnictwa w biegu. Zwycięzca z każdej kategorii (mężczyźni, kobiety, dzieci do lat 15) otrzyma wspaniałe gadżety WOŚP Luksemburg – koszulkę, kubek oraz torbę z logo orkiestry.
Możecie obejrzeć nagrody pod linkiem "Gadżety"

Czekamy na Was – pobiegnijmy razem, aby wesprzeć cel 29. finału WOŚP! Zbieramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Jeśli ktoś chciałby przekazać dodatkowo jakieś kwoty zapraszamy do naszej skarbonki elektronicznej (powyżej pod linkiem e-Skarbonka)!


Dear All!
For the second time, we invite you to run together as part of the Great Orchestra of Christmas Charity campaign!

TIME: at the time you choose, between January 1 and January 31, 2021. The run must be completed by 18.00 on the day of the Final! Then we'll announce the winners!

THE PLACE: is of your choice

ROUTE: 6 kilometers

ORGANIZATION: each participant must register in the RaceONE application and select from the menu "BIEG WOŚP LUKSEMBURG 2021”

FEE: 20 EUR;

PRIZES: each participant will receive an honorary certificate of participation in the race by e-mail. The winner of each category (men, women, children up to 15 years of age) will receive wonderful WOŚP Luxembourg gadgets - a T-shirt, a mug and a bag with the Orchestra's logo.

Some participants in the race

Avatar image
• GPS
Dagmara M
#999 GramyRazem
00:01
Avatar image
• GPS
Adam Wilczyński
#72
23:19
Avatar image
• GPS
Anna Połatynska
13:30

Event details

English Translation

Dear All! For the second time, we invite you to run together as part of the Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy campaign! This time we run virtually: solo, in pairs, with children, with parents, with a dog or a cat. Fast and slow. Everyone at their own pace. Separately, but really together in a great orchestral family! TIME: in the time you choose, between January 1 and January 31, 2021. The run must be completed by 18.00 on the day of the Final! Then we'll announce the winners! THE PLACE: where is your favorite route from the Moseli vineyards, through the road routes of the city of Luxembourg and the unforgettable trails of all the municipalities of the Grand Duchy; ROUTE: minimum 6 kilometers, because this is how much will count towards the award for the fastest runners; ORGANIZATION: each participant must register in the RaceONE application and select from the menu "WOŚP RUN LUXEMBOURG 2021". CHARGE: 20 EUR; the entire amount will be transferred to the Great Orchestra of Christmas Charity PRIZES: each participant will receive an honorary certificate of participation in the race by e-mail. The winner of each category (men, women, children up to 15 years of age) will receive wonderful WOŚPLuxembourg gadgets - a T-shirt, mug and a bag with the orchestra's logo. You can view the prizes at the "Gadgets" link We are waiting for you - let's run together to support the goal of the 29th WOŚP final! We collect for ENT, otolaryngology and head diagnostics. If someone would like to transfer some additional amounts, please visit our electronic moneybox (above at the e-Skarbonka link)!

You might also be interested in...