Close

Västkusten Runt Korta Banan

Göteborg | Cykel | 120 km | 1061 höjdmeter

2018-05-26, 09:30

http://www.vastkustenrunt.se/

Västkusten Runt startades 2014 men förändras och förbättras hela tiden utifrån deltagarenkäter. Den kortare banan på 120 km är även den ganska krävande och följer den långa banan men sneddar över innan Stenungsund och tillbaks via Göta Älv.

Höjdkarta