Close

Göteborgs Halvmarathon

Slottskogsvallen | Löpning | 21.1 km | 186 höjdmeter

2017-10-14, 11:30

http://www.solvikingarna.se/Tavlingar/GoteborgMarathon/

Banan är en vändpunktsbana och följer cykelbanan på den gamla banvallen vid kusten från Göteborg och söderut. Den är flack och rak vilket ger goda förutsättningar att göra en bra tid. Vändpunkten är efter 10,6 km vid båtuppläggningen vid Lilla Amundön. Här går banan bitvis alldeles vid havet så räkna med att känna lite doft av tång och kanske se lite av den vackra skärgården.

Höjdkarta